Home   About Visit Publications Collections How to find us Supported by... Asklepios Friends Corner   Thanks to :
Thanks to :
HOT
HOT
Flag Counter
11/04/2018
Did you know this ?
Did you know this ?
N        F
N        F
Privacy declaration

24 / 10 / 2020 :  

125 years since the discovery of X-rays….

 with the participation of the
Historical Section of the Belgian Society of Radiology


Vele musea openden al hun deuren met de nodige voorzorgsmaatregelen, het Belgisch Museum voor Radiologie is echter nog niet dadelijk volledig toegankelijk omdat een volwaardig bezoek in hoofdzaak in groep gebeurt en begeleid wordt.

Zo gauw dit terug mogelijk is, kondigen we dit uiteraard dadelijk aan.

Individueel bezoek zonder begeleiding kan wel al in de voormiddag in de week vanaf 8u tot 15u.

Neem hiervoor contact op met info@radiology-museum.be.


De nombreux musées ont déjà ouvert leurs portes avec les précautions nécessaires, le Musée belge de Radiologie ne peut pas encore accueillir des groupes ni assurer des visites guidées.

Nous l'annoncerons bien sûr dès que ce sera possible. Des visites individuelles et libres sont possibles, en semaine de 08 à 15h.

Pour obtenir plus d’informations, veuillez nous contacter à : info@radiology-museum.be.


Already many museums have opened their doors with the necessary precautions, the Belgian Museum of Radiology cannot yet open in full because a valuable visit need to be guided and in group.

As soon as this is possible, we will of course announce this immediately.

Individual visits without guidance are possible in the morning in the week, from 8am to 3pm.

Please contact info@radiology-museum.be.